Објављена је јубиларна публикација Наших 15!

 

Међународна фондација Форум словенских култура објавила је посебну публикацију Наших 15 у години у којој се обележава 15. годишњица рада! Публикација представља преглед рада фондације од њених почетака 2004. године до данас.

 

Публикација кроз текстове и богат сликовни материјал приказује динамику развоја фондације, са нагласком на њену програмску разноликост и ширину и представља бројне пројекте које је током година развијао и извео Форум словенских култура. Посебна пажња посвећена је 15-годишњем изложбеном раду, импресивном броју партнера и међународних презентација ФСК, новим пројектима, центрима ФСК и медијској изложености фондације. Уводне говоре поводом јубилеја одржали су Владан Вукосављевић, председник Управног одбора ФСК и министар културе и информисања Републике Србије и др Андреја Рихтер, директорка Форума словенских култура.

Садржај публикације осмишљен је у ФСК, док је дизајн дело Матије Ковача, zgradbazamisli.

 

Наших 15!