Корак напред на Рути књижевница

 

ФСК је годину започео интензивним припремама на покретање нове културне руте – Руте књижевница. У радном састанку на седишту фондације учествовала је и председница Програмског савета, Анкица Пушкарић.

 

Директорка ФСК-а др Андреја Рихтер, у првим данима нове године састала се са председницом Програмског савета овог пројекта Анкицом Пушкарић, директорком Иванине куће бајке из Огулина, партнерске организације и једне од станица на културној рути у настајању. Говориле су о задацима Програмског савета, а посебно о програму активности за 2020. годину, када ће се пројекат пријавити за сертификат Савета Европе, и о будућности. Дотакле су се и промоције и начина на који би се Рута књижевница приближила што ширем кругу публике, посвећујући притом посебну пажњу деци и младима.