Мисија

Наша мисија је крепити креативност словенских култура, а главна сврха повезати словенске културе и учинити да постану присутне у глобалном културно-друштвеном контексту. У Форуму словенских култура повезујемо и представљамо словенску културу, науку и уметност, њен стваралачки набој и баштину, те активно водимо бригу о препознатљивом доприносу словенских култура глобалном дијалогу.

Наша главна обавеза је извођење заједничких културних, образовних и истраживачких пројеката којима подстичемо познавање словенске културне баштине и стваралаштва. Чувамо и ревитализујемо словенски културни идентитет прихватањем и финансирањем иницијатива за културне пројекте и културни туризам, за размене и гостовања из свих држава словенског говорног подручја, те активном потрагом за одговарајућим партнерима у свим државама. Организујемо фестивале, изложбе, конференције, концерте и друге догађаје који представљају словенску културну баштину и стваралаштво.

Желимо да Форум словенских култура постане референтна платформа за интеркултурални дијалог словенских култура и центар за повезивање словенских држава на подручју уметности и културе, образовања, те науке и културног туризма.