© 2017 Међународна фондација Форум словенских култура. Сва права задржана.

Сав садржај на овој интернет страници у законски дозвољеном оквиру подлеже заштити ауторских права или другим облицима заштите интелектуалне својине. Забрањена је било каква јавна употреба, копирање или други облици умножавања целог садржаја или појединих делова ових страница без изричите писмене дозволе фондације ФСК.

Све репродукције или копије садржаја ових интернет страница морају да задрже и све наведене ознаке ауторских права, других обавештења о правима интелектуалне својине или обавештења о другим правима (© 2017 Међународна фондација Форум словенских култура).

Међународна фондација Форум словенских култура активно остварује своја права интелектуалне својине у највећој мери дозвољеној законом.