Objavljena je jubilarna publikacija Naših 15!

 

Međunarodna fondacija Forum slavenskih kultura objavila je posebnu publikaciju Naših 15 u godini u kojoj se obilježava 15. godišnjica rada! Publikacija predstavlja pregled rada fondacije od njenih početaka 2004. godine do danas.

Publikacija kroz tekstove i bogat slikovni materijal prikazuje dinamiku razvoja fondacije, s naglaskom na njenu programsku raznolikost i širinu, te predstavlja brojne projekte koje je tokom godina razvijao i izveo Forum slavenskih kultura. Posebna pažnja posvećena je 15-godišnjem izložbenom radu, impresivnom broju partnera i međunarodnih prezentacija FSK, novim projektima, centrima FSK i medijskoj izloženosti fondacije. Uvodne govore povodom jubileja održali su Vladan Vukosavljević, predsjednik Upravnog odbora FSK i ministar kulture i informiranja Republike Srbije, te dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slavenskih kultura.

Sadržaj publikacije osmišljen je u FSK, dok je dizajn djelo Matije Kovača, zgradbazamisli.

Наших 15!