O Ruti književnica na 13. međunarodnoj ljetnoj školi muzeologije

 

Pod okriljem Foruma slovenskih kultura, Fakulteta za humanističke studije Univerziteta Primorska, ICOM‑a Slovenija i Centra za kreativnost Muzeja za arhitekturu i dizajn, održana je već 13. međunarodna ljetna škola muzeologije. U okviru nje je FSK predstavio novu kulturnu rutu.

Centralna tema 13. međunarodne ljetne škole muzeologije, koja se tradicionalno održava u Kopru i Piranu (Slovenija), bila je u skladu sa centralnom temom ovogodišnjeg Međunarodnog dana muzeja: „Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije“.

U okviru petodnevnog programa, u ime Foruma slovenskih kultura, novu evropsku kulturnu rutu o književnicama 20. vijeka predstavila je Mateja Jančar, vođa projekata u FSK-u. Između ostalog je istakla: „Zaostavština književnica 20. vijeka je čvrst temelj za modernu mrežu koja će omogućiti raznovrsne naučne, kulturne i turističke aktivnosti vezane uz žensku književnost u evropskom kontekstu.“

Na 13. međunarodnoj ljetnoj školi muzeologije predavanja je održalo 22 stručnjaka iz 5 zemalja, a slušalo ih je gotovo 40 učesnika iz 8 zemalja. 

Međunarodna ljetna škola muzeologije