Međunarodna konferencija o slovenskom pitanju

 

Centar slovenskih kultura Moskva, u saradnji sa Sveruskom državnom bibliotekom inostrane literature Rudomino i Institutom za slovenske studije Ruske akademije nauka, priprema međunarodnu naučnu konferenciju Slovensko pitanje: nove paradigme razmišljanja.

Svrha konferencije je razmjena iskustava iz područja razvoja kulture, književnosti i kulturnih politika u slovenskim državama, te definisanje novih, djelotvornih pristupa za produbljivanje saradnje i prijateljstva među narodima.

Više o konferenciji možete naći OVDJE!