7. Međunarodni naučni skup mladih humanista „Migracije u slovenskom prostoru u 20. i 21. vijeku“

 

Forum slovenskih kultura u saradnji sa Studentskom sekcijom Saveza društava Slavističko društvo Slovenije i Slavističkim društvom Maribor poziva na prijavu originalnih naučnih članaka.

Rok za prijavu članaka ističe 5. februara 2019. godine.

Migracije u slovenskom svijetu – konkurs