Misija

Naša misija je krijepiti kreativnost slovenskih kultura, a glavna svrha povezati slovenske kulture i učiniti da postanu prisutne u globalnom kulturno-društvenom kontekstu. U Forumu slovenskih kultura povezujemo i predstavljamo slovensku kulturu, nauku i umjetnost, njen stvaralački naboj i baštinu, te aktivno vodimo brigu o prepoznatljivom doprinosu slovenskih kultura globalnom dijalogu.

Naša glavna obaveza je izvođenje zajedničkih kulturnih, obrazovnih i istraživačkih projekata kojima podstičemo poznavanje slovenske kulturne baštine i stvaralaštva. Čuvamo i revitalizujemo slovenski kulturni identitet prihvatanjem i finansiranjem inicijativa za kulturne projekte i kulturni turizam, za razmjene i gostovanja iz svih država slovenskog govornog područja, te aktivnom potragom za odgovarajućim partnerima u svim državama. Organizujemo festivale, izložbe, konferencije, koncerte i druge događaje koji predstavljaju slovensku kulturnu baštinu i stvaralaštvo.

Želimo da Forum slovenskih kultura postane referentna platforma za interkulturalni dijalog slovenskih kultura i centar za povezivanje slovenskih država na području umjetnosti i kulture, obrazovanja, te nauke i kulturnog turizma.