© 2017 Međunarodna fondacija Forum slovenskih kultura. Sva prava zadržana.

Sav sadržaj na ovoj internet stranici u zakonski dozvoljenom okviru podliježe zaštiti autorskih prava ili drugim oblicima zaštite intelektualne svojine. Zabranjena je bilo kakva javna upotreba, kopiranje ili drugi oblici umnožavanja cijelog sadržaja ili pojedinih dijelova ovih stranica bez izričite pismene dozvole fondacije FSK.

Sve reprodukcije ili kopije sadržaja ovih internet stranica moraju da zadrže i sve navedene oznake autorskih prava, drugih obavještenja o pravima intelektualne svojine ili obavještenja o drugim pravima (© 2017 Međunarodna fondacija Forum slovenskih kultura).

Međunarodna fondacija Forum slovenskih kultura aktivno ostvaruje svoja prava intelektualne svojine u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom.