Poslanstvo

Oživčiti kreativnost slovanskih kultur, osnovni namen delovanja pa povezati slovanske kulture in jih uprisotniti v globalnem kulturno družbenem kontekstu. V Forumu slovanskih kultur povezujemo in predstavljamo slovansko kulturo, znanost in umetnost, njen ustvarjalni naboj in dediščino, ter aktivno skrbimo za prepoznaven prispevek slovanskih kultur h globalnemu dialogu.

Naša osrednja zaveza je izvajanje skupnih kulturnih, izobraževalnih in raziskovalnih projektov, s katerimi spodbujamo poznavanje slovanske kulturne dediščine in ustvarjalnosti. Ohranjamo in revitaliziramo slovansko kulturno identiteto s prejemanjem in financiranjem pobud za kulturne projekte in kulturni turizem, za izmenjave in gostovanja iz vseh slovansko govorečih držav ter z aktivnim iskanjem primernih partnerjev v vseh državah. Organiziramo festivale, razstave, konference, koncerte in druge dogodke, ki predstavljajo slovansko kulturno dediščino in ustvarjalnost.

Forum slovanskih kultur je postal referenčna platforma medkulturnega dialoga slovanskih kultur in povezovalni center slovanskih držav na področju umetnosti in kulture, izobraževanja ter znanosti in kulturnega turizma.