Russian Federation

 

  • Olga Slavnikova: 2017
  • Ludmila Ulitskaya: The Kukotsky Enigma
  • Alexey Ivanov: The Treasure of the Rebellion
  • Aleksandr Kabakov: Nothing’s Lost
  • Tatyana Tolstaya: The Slynx
  • Zakhar Prilepin: The Abode
  • Evgeny Vodolazkin: Laurus
  • Roman Senchin: Flood Zone
  • Alexei Slapovskiy: The First Second Coming
  • Marina Stepnova: The Women of Lazarus