Премия Жива

 

Форум славянских культур промо

 

O forumu slovanskih kultur

 

.

Mednarodni seminar v sodelovanju s Svetom Evrope in Filozofsko fakulteto. Ljubljana, 23 - 24 October 2014.