Na drodze do nowego szlaku kulturowego na akademii szkoleń Szlaki Kulturowe Rady Europy

 

Na zaproszenie Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych przedstawiciele Forum Kultur Słowiańskich wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu. 

 

Siódma z rzędu akademia przeznaczona szlakom kulturowym posiadającym certyfikat oraz szlakom kandydującym, której temat brzmiał: „Innowacje i nowe trendy w szlakach kulturowych: (Re)interpretacja europejskiego dziedzictwa kulturowego˝ odbyła się w Cuacos de Yuste w Hiszpanii.

W szkoleniu wzięło udział ponad 60 uczestników: przedstawiciele szlaków kulturowych posiadających certyfikat, oceniający, eksperci oraz przedstawiciele przyszłych szlaków kulturowych. W ostatniej grupie znalazło się Forum Kultur Słowiańskich, które przygotowuje pierwszy szlak kulturowy, którego podmiot zarządzający będzie miał siedzibę w kraju słowiańskim.  FSK przekaże szlak kulturowy do oceny Instytutowi Szlaków Kulturowych prawdopodobnie jesienią przyszłego roku.

 

Akademia Przeznaczona Szlakom Kulturowym