FSK już po raz drugi na Dniach Kultur Słowiańskich na Morawach

 

Forum Kultur Słowiańskich (FSK) w tym roku drugi raz z rzędu wzięło udział w festiwalu Dni Kultur Słowiańskich i konferencji o języku międzysłowiańskim, które tradycyjnie odbywają się na Morawach w Republice Czeskiej.

 

Na festiwalu, który wspiera również FSK, a który poświęcony był kulturze serbskiej i serbołużyckiej, od 31 maja do 3 czerwca odbywały się liczne wydarzenia kulturalne, a konferencja językoznawcza o języku międzysłowiańskim pod honorowym patronatem dr Andrei Rihter, dyrektor FSK, nadała festiwalowi naukowy wydźwięk. Na konferencji 25 referentów z dwunastu krajów dyskutowało o językoznawstwie słowiańskim oraz przedstawiło liczne projekty z dziedzin pośrednio i bezpośrednio związanych z jej tematem. W imieniu dyrektor FSK otworzyła ją Mateja Jančar, kierownik projektu. Powiedziała między innymi, że FSK poprzez swoje działania i projekty wspiera kulturę słowiańską i zróżnicowanie językowe, a równocześnie wciąż dąży do zrozumienia i współpracy między Słowianami. Przedstawiła również projekty FSK z tej dziedziny, głównie serię 100 Powieści Słowiańskich, która stanowi wyjątkowe międzysłowiańskie osiągnięcie tłumaczeniowe.  Jednym z głównych punktów było otwarcie wystawy z faksymile Ewangeliarza Mirosława, najważniejszego zabytku serbskiego i południowosłowiańskiego piśmiennictwa, które organizatorzy przygotowali we współpracy z partnerami FSK z Serbii - Macierzą Serbską i Serbską Biblioteką Narodową, w której w lutym tego roku FSK otworzyło Centrum Kultur Słowiańskich Belgrad.

 

FSK na Dniach Kultur Słowiańskich