Zielone światło dla nowego projektu Słowiańskie gaje

 

Nowy projekt Słowiańskie gaje i towarzyszące mu wydarzenia otwierają możliwości aktywnej współpracy między społecznościami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim, agencjami rządowymi i FSK. Na spotkaniu zapoznawczym, zorganizowanym dla partnerów projektu, burmistrzowie i przedstawiciele gmin słoweńskiego regionu Pomurje zapoznali się z projektem i dali zielone światło dla jego realizacji.

Słowiańskie gaje to międzynarodowy projekt ochrony i promocji słowiańskiego dziedzictwa kulturowego inspirowany pierwotnymi relacjami między przyrodą a kulturą. Słowiańska tradycja kulturowa i duchowa jest ściśle związana z przyrodą i zmianą pór roku. Projekt obejmuje projektowanie krajobrazu (z wykorzystaniem słowiańskich drzew i roślin), rzeźb wybitnych artystów z 13 krajów słowiańskich przedstawiających motywy z mitologii słowiańskiej oraz inne wydarzenia (warsztaty kulinarne, dyskusje, czytania, koncerty i podobne).

W spotkaniu zapoznawczym, zainicjowanym przez słoweńskiego pisarza Vlado Žabota, wzięli udział: Aleš Prijon, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Planowania Przestrzennego Republiki Słowenii, burmistrz gminy Razkrižje Stanko Ivanušič, burmistrz gminy Črenšovci Vera Markoja, zastępca burmistrza gminy Ljutomer Janko Špindler, burmistrz gminy Beltinci Marko Virag oraz Vesna Ficko, przedstawiciel gminy Veržej. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie partnerstwem i udziałem w projekcie oraz uzgodnili dalsze kroki, które należy podjąć w celu pomyślnego uruchomienia projektu i jego realizacji. Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Planowania Przestrzennego Republiki Słowenii wyraził zainteresowanie inicjatywą i zaoferował także wsparcie ze strony Ministerstwa. Przez FSK został powołany zespół ekspertów, którzy są gotowi aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu Słowiańskie gaje.

Zielone światło dla nowego projektu Słowiańskie gaje