Wydano publikację jubileuszową „Nasza 15!”

 

Z okazji 15-lecia działalności Organizacja Międzynarodowa Forum Kultur Słowiańskich wydała specjalną publikację „Nasza 15!”, która stanowi przegląd działalności instytucji od jej początków w 2004 roku do dnia dzisiejszego.

Zebrane w publikacji teksty i fotografie ilustrują dynamikę rozwoju organizacji, podkreślając różnorodność i wszechstronność jej programu, a także prezentują liczne projekty zapoczątkowane i zrealizowane przez Forum Kultur Słowiańskich w ciągu 15 lat aktywnej działalności. Szczególną uwagę poświęcono działalności wystawienniczej FSK, imponującej sieci kontaktów i przedstawicielstw międzynarodowych, nowym projektom i relacjom medialnym z zorganizowanych przez FSK wydarzeń. Publikację otwierają teksty napisane z okazji rocznicy organizacji przez prezesa Zarządu FSK, ministra kultury i informacji Republiki Serbii Vladana Vukosavlevića i dr Andreję Rihter, dyrektora Forum Kultur Słowiańskich.

Publikacja została przygotowana przez FSK i zaprojektowana przez Matiję Kovača (zgradbamisli).

Wydano publikację jubileuszową „Nasza 15!”