Krok do przodu na Szlaku Pisarek

 

FSK rozpoczął rok intensywnymi przygotowaniami do uruchomienia nowego szlaku kulturowego Szlaku pisarek. Ankica Puškarić, przewodnicząca Rady Programowej projektu, przybyła do siedziby FSK na spotkanie robocze.

Na początku nowego roku dyrektor FSK Andreja Rihter spotkała się z Ankicą Puškarić, przewodniczącą Rady Programowej Szlaku Pisarek i dyrektorem Domu Bajek Ivany z Ogulina w Chorwacji, organizacji partnerskiej, która stanie się jednym z przystanków przyszłego szlaku kulturowego. Podczas spotkania zostały omówione cele Rady Programowej, a przede wszystkim program wydarzeń na rok 2020, kiedy projekt będzie ubiegał się o certyfikat Rady Europy, a także w przyszłości. Ponadto poruszono kwestie promocji i sposobów zwiększenia rozpoznawalności projektu wśród jak najszerszej grupy odbiorców, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.