Pierwsze spotkanie Rady Programowej szlaku kulturowego poświęconego pisarkom

Października 2019 
Serbia

Pod koniec września w stolicy Serbii odbędzie się posiedzenie Rady Programowej szlaku kulturowego poświęconego pisarkom. Pierwsze spotkanie Rady Programowej jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia nowego szlaku kulturowego.