Misja

Naszą misją jest pobudzanie kreatywności kultur słowiańskich, a swoją działalnością chcemy je łączyć i prezentować w globalnym kontekście społeczno-kulturowym. W Forum Kultur Słowiańskich łączymy i przedstawiamy kulturę, naukę i sztukę słowiańską oraz jej kreatywność i dziedzictwo, a także aktywnie dbamy o rzeczywisty wkład kultur słowiańskich w globalny dialog.

Naszym głównym zadaniem jest realizacja wspólnych projektów kulturalnych, edukacyjnych i badawczych, dzięki którym zachęcamy do poznawania słowiańskiego dziedzictwa kulturowego i kreatywności. Poprzez wspieranie i finansowanie inicjatyw projektów kulturalnych, turystyki kulturowej, wymian i spotkań z autorami ze wszystkich krajów słowiańskich oraz poprzez aktywne szukanie odpowiednich partnerów we wszystkich krajach słowiańskich zachowujemy i odbudowujemy słowiańską tożsamość kulturową. Organizujemy festiwale, wystawy, konferencje, koncerty oraz inne wydarzenia, które przedstawiają słowiańskie dziedzictwo kulturowe i twórczość.

Chcielibyśmy, aby Forum Kultur Słowiańskich stało łącznikiem w dialogu pomiędzy kulturami słowiańskimi oraz ośrodkiem skupiającym kraje słowiańskie w dziedzinie kultury i sztuki, edukacji, nauki oraz turystyki kulturowej.