ФСК ќе продолжи да биде партнер на Санкт Петербург, потпишани се 4 нови меморандуми за соработка

 

Форумот на словенските култури ќе продолжи и во иднина да соработува со Санкт Петербург. Врз основа на веќе потпишаните меморандуми, ветено е и партнерство со Министерството за култура, туризам и архиви на Руската Република Коми, Руската државна библиотека, како и Руската унија на музички музеи. Ќе се зајакне и досегашната соработка со Серуската државна библиотека за странска литература Рудомино.

 

По потпишувањето договор за соработка со тогашниот гувернер на Санкт Петербург во декември 2017 година, Форумот на словенски култури, на последниот состанок на д-р. Андреја Рихтер, директорката на Форумот за словенски култури со новиот гувернер на Санкт Петербург, Александар Беглов, беше посочено дека соработката треба да се продолжи и партнерството да се зајакне. Потпишувањето на новиот меморандум се очекува во мај 2020 година.

ФСК веќе има потпишано четири нови меморандуми за соработка: со министерот за култура, туризам и архиви на Руската Република Коми, Сергеј Емелјанов, Наталија Самолиенко, заменик директор на Руската државна библиотека, Михаил Бризгалов, претседател на Руската Федерација за музички музеи и збирки, како и со Серуската државната библиотека за странска литература Рудомино, со директорот Михаил Шепел.

 

ФСК ќе продолжи да биде партнер на Санкт Петербург