ФСК за новата европска културна рута во Белград


Форумот на словенските култури интензивно ја подготвува новата европска културна рута на Женските писателки од почетокот на 20-тиот век. Истата беше презентирана на конференцијата за културното и духовното единство на словенските народи во Белград. Тие, исто така, се сретнаа со српски експерти од институциите кои ќе бидат партнери на оваа европска културна рута. На ФСК, заедно со Србија, им се приклучија и Црна Гора, Хрватска, Полска, Руската Федерација, Словачка и Словенија.

Културната рута на женските писателки од 20-тиот век ќе ги поврзе местата каде што оставиле траги за време на својот живот и работа: музеи, спомен-соби, читалници, споменици, познати локали каде што се раѓале нови идеи, куќи во кои се родиле или живееле писателките.
Во согласност со барањата на Советот на Европа и процесот на сертификација на европските културни рути, исто така е веќе именуван и академски совет. Истиот за прв пат ќе се состане во Љубљана во април 2019 година.

 

За културната рута во Белград