7-ма Меѓународна научна средба на млади хуманисти “Миграциите во словенскиот простор во 20-тиот и 21-виот век ”

14 – 15 ноември 2019

Словенија

 

Форумот на словенските култури во соработка со Студентскиот оддел на Здружението на друштва, Словенското друштво на Словенија и Словенското друштво Марибор Ве поканува кон пријавување на оригинални научни придонеси.

Рокот за поднесување на пријавите е 5 февруари 2019 година.

Миграциите во словенскиот свет - конкурс