ИКОМ Кјото: 25-та Генерална конференција

1. – 7. септември 2019

Јапонија

 

На 25-тата генерална конференција на ИКОМ, д-р Андреја Рихтер ќе ја претстави и работата на конференцијата на ИКОМАМ Војна и мир, страв и среќа: 100 години од крајот на Првата светска војна.