Судии за наградата Жива

За наградата Жива е составена жири комисија од дванаесет експерти од словенските држави членки, како и Европската музејска академијa.

Комисијата ги посетува сите пријавени и номинирани музеи, нешто што е реткост во пракса, но овозможува духовно збогатување на музеите, а и на судиите за наградата Жива. Непроценливото лично искуство е уште еден дополнителен аспект во процесот на рецензијата, во кој се судиите се фокусираат на исклучителноста и креативната употреба на колекциите во комбинација со иновативниот пристап за интерпретација.

 

Судии од Европската музејска академија

     

    Дирк Хоутграаф / Холандија                     Елија Влаху / Грциј                     Масимо Негри / Италија

 

Судии од словенските држави

          

Сарита Вујковиќ / Босна и Херцеговина   Павел Душа / Чешкa          Нина Здравич Полич / Словенија

          

Катја Дјумалиева / Бугарија           Гордан Николов / Македонија         Лидија Никочевиќ / Хрватска

           

      Ирина Дуксина / Русија                    Неда Кнежевиќ / Србија             Билјана Пајковиќ / Црна Гора

Др. Андреја Рихтер / Словенија 

Jury Photo Impressions