Korak naprijed na Ruti spisateljica

 

FSK je godinu započeo intenzivnim pripremama na pokretanje nove kulturne rute – Rute spisateljica. U radnom sastanku na sjedištu zaklade sudjelovala je i predsjednica Programskog vijeća, Ankica Puškarić.

 

Direktorica FSK-a dr. Andreja Rihter, u prvim danima nove godine susrela se s predsjednicom Programskog vijeća ovog projekta Ankicom Puškarić, direktoricom Ivanine kuće bajke iz Ogulina, partnerske organizacije i jedne od postaja na kulturnoj ruti u nastajanju. Govorile su o zadacima Programskog vijeća, a posebno o programu aktivnosti za 2020. godinu, kada će se projekt prijaviti za certifikat Vijeća Europe, i o budućnosti. Dotakle su se i promidžbe i načina na koji bi se Ruta spisateljica približila što širem krugu publike, posvećujući pritom posebnu pozornost na djecu i mlade.