7. Međunarodni znanstveni skup mladih humanista „Migracije u slavenskom prostoru u 20. i 21. stoljeću“

14. – 15. studenog 2019.

Slovenija

 

Forum slavenskih kultura u suradnji sa Studentskom sekcijom Saveza udruga Slavističko društvo Slovenije i Slavističkim društvom Maribor poziva na prijavu originalnih znanstvenih članaka.

Rok za prijavu članaka istječe 5. veljače 2019. godine.

Migracije u slavenskom svijetu – natječaj