© 2017 Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur. Vse pravice pridržane.

Vsa vsebina na tej spletni strani je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike presnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov teh strani brez izrecnega pisnega dovoljenja ustanove FSK.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2017 Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur).

Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.