Znovu více přihlášek na soutěž o cenu Živa

 

V prosinci 2018, po dokončení výběrového řízení na cenu Živa 2019 za nejlepší slovanské muzeum a nejlepší přírodní a kulturní památku, v FSK prozkoumali přihlášky. Těch bylo opět více než v minulosti, a sice 26, z toho poprvé i muzea z Ukrajiny. Za šest let se o cenu Živa ucházelo 118 slovanských muzeí. Se svou práci v únoru začali i porotci - skupina odborníků ze Slovanského světa a Evropské muzejní akademie. Porota navštíví všechny přihlášená a nominovaná muzea, což je vzácná a jedinečná praxe, která obohacuje jak muzea tak porotce ceny. Hodnocení muzejních kandidátů na cenu Živa 2019 potrvá do konce dubna a slavnostní předání cen se uskuteční na začátku října v Černé Hoře.