Propojení slovanského dědictví a moderních kreací

 

Nový projekt Fóra slovanských kultur „Propojení: OD slovanské tradice oděvu K moderním kreacím FSK poprvé představil na recepci zahraničních delegací v rámci Petrohradského kulturního fóra.

V rámci Fóra slovanských kultur Propojení se identifikované typické prvky kulturního dědictví slovanských národů v jedinečných sbírkách prolínají s duchem a specifickou citlivostí módních návrhářů mladší a střední generace.

V první fázi se do projektu zapojili tvůrci pěti slovanských zemí: Nikolai Bozilov z Bulharska, Galina a Nikolaj Biryukov z Ruské federace, Andrea Pojezdálová ze Slovenska, Jelena Prokovićová ze Slovinska a Nevena Ivanovićová ze Srbska. Výsledkem propojení bohatého dědictví tradičních prvků kulturního pozadí, z nichž tvůrci pocházejí, z jejich uvedení do současného kulturního a globálního módního kontextu, je pět autorských kolekcí. Premiéru měly na jevišti VIII. Mezinárodního kulturního fóra v Petrohradu.

Propojení slovanského dědictví a moderních kreací