Krok vpřed na Cestě spisovatelek

 

FSK začalo nový rok intenzivní přípravou na zahájení nové kulturní cesty - Cesty spisovatelek. Pracovní schůze instituce se zúčastnila předsedkyně programové rady Ankica Puškarićova.

Ředitelka FSK dr. Andreja Rihterová se v prvních dnech nového roku setkala s  Ankicou Puškarićovou, ředitelkou programové rady tohoto projektu, předsedou Ivanina pohádkového domu z chorvatského Ogulinu, partnerské organizace a jedné ze stanic na nově vznikající kulturní cestě.

Diskutovaly o úkolech programové rady, a zejména o programu aktivit na rok 2020, kdy bude projekt žádat o certifikát Rady Evropy, a také o aktivitách a plánech do budoucna. Dotkly se také propagačních akcí a způsobů, jak Cestu spisovatelek přiblížit co nejširšímu okruhu publika, přičemž zvláštní pozornost věnovaly dětem a mládeži.