O cestě spisovatelek na akademii Evropského institutu pro kulturní cesty

 

Fórum slovanských kultur se podruhé zúčastnilo "akademii" Evropského institutu pro kulturní cesty v Radě Evropy. Představilo projekt Cesta spisovatelek, s nímž chce vyzdvihnout a oživit mimořádné literární a životní příběhy spisovatelek, které na počátku 20. století důrazně ovlivnily boj za lidská práva a práva žen.

Jak zdůraznil ředitel institutu za kulturní cesty Stefano Dominioni, kulturní cesty Rady Evropy cestou vesmírem a časem ukazují, jak může dědictví a kultury různých a vzdálených částí Evropy přispět ke společnému kulturnímu dědictví. Kromě toho kulturní cesty ztělesnují základní principy Rady Evropy: lidská práva, demokracii, kulturní rozmanitost a identitu.

Školení  určeno pro vzdělávání, prezentaci a integraci kulturních cest Rady Evropy se konalo ve Visby na ostrově Gotland ve Švédsku. Více než 60 účastníků z více než 15 evropských zemí hovořilo o osvědčených postupech a výměnilo své zkušeností. Jádrem letošního školení byly programy pro mládež a financování kulturních cest. Prezentovány byly také projekty, které budou v následujících letech soutěžit o certifikát Kulturní cesty Rady Evropy. Mezi nimi je také Cesta spisovatelek, iniciátor které je Fórum slovanských kultur, a ke které se dosud připojilo 7 zemí. Po konferenci vědecké rady kulturní cesty, která se konala v dubnu v Lublani, se koncem zaří v Bělehradě setká také programový výbor nově vznikajícího projektu.

Cesta spisovatelek