7. Mezinárodní vědecké setkání mladých humanistů "Migrace ve slovanském prostoru ve 20. a 21. století"

 

Fórum slovanských kultur ve spolupráci se Studentskou sekcí Asociace spolků Slavistický spolek ve Slovinsku a Slavistický spolek Maribor vyzývá k zaslání vědeckých příspěvků.

Termín pro podání přihlášek je 5. února 2019.

Migrace v slovanském světě