Poslání

Naším posláním je okřídlit tvořivost slovanských kultur a za základní účel pokládáme spojování slovanských kultur a jejich zvýraznění v globálním kulturně-společenském kontextu. Na fóru slovanských kultur spojujeme a reprezentujeme slovanskou kulturu, vědu a umění, její tvůrčí pověst a dědictví a aktivně se staráme o rozpoznatelný příspěvek slovanských kultur k celosvětovému dialogu.

Naším hlavním závazkem je realizace společných kulturních, vzdělávacích a výzkumných projektů, kterými podporujeme poznání slovanského kulturního dědictví a kreativity. Zachováváme a revitalizujeme slovanskou kulturní identitu přijímáním a financováním iniciativ na kulturní projekty, kulturní turistiku, výměny a hostování ze všech slovanských zemí, i aktivním hledáním vhodných partnerů ve všech zemích. Pořádáme festivaly, výstavy, konference, koncerty a další akce, které reprezentují slovanské kulturní dědictví a kreativitu.

Chceme, aby se fórum slovanských kultur stalo referenční platformou pro mezikulturní dialog slovanských kultur a spojujícím centrem slovanských zemí v oblasti umění a kultury, vzdělávání a vědy a kulturní turistiky.