Co se děje?
Vaše dědictví je naše dědictví
V rámci VIII. Mezinárodního kulturního fóra v Petrohradě předalo FSK nejlepšímu slovanskému muzeu pro rok 2019 a nejlepší přírodní a kulturní památce ve slovanském světě sochu Živa. Na speciálním kulatém stole hovořili zástupci ruských a slovanských muzeí o významu slovanského dědictví v globálním kontextu.
Vesmír slovanské literatury
Program Fóra slovanských kultur v ruském hlavním městě se zaměřil také na slovanskou literaturu, spolu se spisovateli a překladatelia výstavou 100 slovanských románů, a také kulturní cesta spisovatelek.
FSK speciálním hostem na Kulturním fóru v Petrohradě
Fórum slovanských kultur, host speciálního programu VIII. Mezinárodního kulturního fóra v Petrohradě, uspořádalo 11 akcí a delegace odborníků z 11 slovanských zemí zahrnovala 40 osob. FSK věnovala velkou pozornost propagaci slovanského dědictví a připomínce patnáctého výročí instituce.
Hlavní ceny Živa za rok 2019 do rukou Ruského muzea politické historie a Běloruské Pevnosti hrdinů Brest
Mezinárodní instituce Fórum slovanských kultur ve spolupráci s Ministerstvem kultury Černé Hory a Kulturním centrem Bar udělilo ocenění za nejlepší slovanská muzea. Kromě hlavní ceny, kterou získalo Muzeum politických dějin Ruska, byla podruhé udělená i cena za nejlepší slovanskou kulturní a přírodní památku. Ta vyla udělená pamětnímu parku Pevnost hrdinů Brest.
První zasedání programové rady Cest spisovatelek
Na prvním zasedání se sešla programová rada nové kulturní cesty – Cesty spisovatelek. Členové programové rady z pěti zemí - Chorvatska, Polska, Ruska, Slovinska a Srbska - v Bělehradě hovořili o místních komunitách a institucích, které se do takového projektu zapojí nebo o takovou spolupráci projevily zájem.
FSC hostil slavnostní předávání cen Evropské muzejní akademie
Mezinárodní instituce Fórum slovanských kultur v Lublani ve spolupráci s Evropskou muzejní akademii uspořádala mezinárodní konferenci, které se zúčastnilo více než 80 účastníků z 27 zemí. Při této příležitosti byly rovněž předány mezinárodní ceny: Luigi Michelletti, DASA a Heritage in Motion.
Připravujeme
Výběrové řízení Živa 2020 zahajeno
Slovinsko
Zveme vás k podání přihlášky do soutěže Živa 2020 - cena za nejlepší slovanské muzeum a za nejlepší slovanskou přírodní a kulturní památku. Přihlášení je bezplatné.
Slovanská zahrada na Sa(n)jam knihy v Istrii
Chorvatsko
Na podlagi podpisanega dogovora o sodelovanju bo na 25. Sa(n)jam knjige v Istri prvič potekal tudi program Slovanski vrt. V fokusu bo letos ruska književnost in ruski pisatelji: Jevgenij Vodolazkin, Guzel Jahina in Sergej Lebedev.