© 2017 Mezinárodní instituce Fórum slovanských kultur. Všechna práva vyhrazena.

Veškerý obsah těchto webových stránek podléhá ochraně autorských práv nebo jiným formám ochrany duševního vlastnictví v zákonem povoleném kontextu. Veškeré veřejné použití, kopirování nebo jiné formy duplikace celého obsahu nebo jednotlivých částí těchto stránek bez výslovného písemného svolení FSK jsou zakázány.

Veškeré kopie nebo ukázky obsahu těchto webových stránek musí rovněž uchovávat všechna vyznačená autorská práva, další oznámení o právech duševního vlastnictví nebo oznamení o dalších právech (© 2017 Mezinárodní instituce Fórum slovanských kultur).

Mezinárodní instituce Fórum slovanských kultur aktivně prosazuje práva duševního vlastnictví v maximální zákonem povolené míře.