FSK již podruhé na veletrhu Knižní trh na vzduchu
Druhé vydání Trhu na vzduchu připravila kancelář Lublaně, města literatury UNESCO, v lublaňském parku Zvezda. FSK opět představilo nabídku slovanských překladů ze sbírky Sto slovanských románů a knihu Se Slovany u stolu.
Online školení pro Cestu spisovatelek
V Fóru slovanských kultur se v rámci příprav na oficiální certifikaci nové evropské kulturní cesty Cesty spisovatelek zúčastnili online školení pořádaného Evropským institutem pro kulturní cesty.
Knižní trh na vzduchu
FSK se svou sbírkou 100 slovanských románů a knihou S Slovany u stolu zúčastnilo knižního trhu Sejem na zraku, který byl organizován lublaňským úřadem UNESCO města literatury s partneři v čase Slovinských dnů knihy, a sice ve čtyřech slovinských městech.
Připravujeme