Sešla se redakční rada FSK
Na pravidelném ročním zasedání redakční rady Fóra slovanských kultur se sešli členové Černé Hory, Chorvatska, Ruska, Slovinska a Srbska.
Připravujeme
Slavnostní zasedání Rady FSK
Slovinsko
Členové Rady FSK, ministry kultury členských států FSK, se sejdou ve Slovinsku, 20. června 2019, na slavnostním zasedání. Zasedání se bude konat pod záštitou předsedy vlády Slovinské republiky Marjana Šarce.
Udělení cen Evropské muzejní akademie
Slovinsko
Mezinárodní konference a udělení cen Evropské muzejni akademie se uskuteční v Lublani od 19. do 21. září 2019. Zarezervujte si datum do diářů a připojte se k nám.
Živa 2019 – SAVE THE DATE!
Černá Hora
Konference a udělení ceny Živa 2019 za nejlepší slovanské muzeum a za nejlepší přírodní a kulturní památku se uskuteční ve dnech 2. až 5. října 2019 v Černé Hoře.