Podívejte se na naši výroční zprávu 2019!
Fórum slovanských kultur zveřejnilo výroční zprávu za rok 2019. Mimo jiné shromažďuje údaje o řadě aktivit, kterými si v Fórum loňském roce připomnělo 15. výročí svého fungování.
Andreja Rihterová v Správní radě Primorské Univerzity
Ředitelka Fóra slovanských kultur dr. Andreja Rihterová se připojila k správní radě na pozvání Primorské univerzity, se kterou FSK spolupracuje již více než deset let. V budoucnu FSK propojí akademický a výzkumný svět s ekonomickými subjekty, obcemi a dalšími aktéry v oblasti vývoje.
FSK již podruhé na veletrhu Knižní trh na vzduchu
Druhé vydání Trhu na vzduchu připravila kancelář Lublaně, města literatury UNESCO, v lublaňském parku Zvezda. FSK opět představilo nabídku slovanských překladů ze sbírky Sto slovanských románů a knihu Se Slovany u stolu.
Připravujeme