Na cenu Živa 2020 FSK obdrželo 22 přihlášek z 12 zemí
Fórum slovanských kultur na podzim již po sedmé udělí cenu Živa za nejlepší slovanské muzeum a potřetí též cenu za nejlepší přírodní a kulturní památku ve slovanských zemích. O letošní ceny bude soutěžit 22 muzeí z 12 slovanských zemí.
Zelené světlo pro nový projekt Slovanské háje
V rámci nového projektu Slovanské háje a souvisejících aktivit se nabízí příležitost pro konstruktivní spolupráci místních komunit, občanské společnosti, státních institucí a FSK. Na úvodním setkání partnerů projektu se starostové obcí Pomurje a jejich zástupci seznámili s projektem a dali mu zelenou k jeho zahájení.
Krok vpřed na Cestě spisovatelek
FSK začalo nový rok intenzivní přípravou na zahájení nové kulturní cesty - Cesty spisovatelek. Pracovní schůze instituce se zúčastnila předsedkyně programové rady Ankica Puškarićova.
Připravujeme