Priopćenja za medije
Slavenski đardin u Puli nije čudo za tri dana
Forum slavenskih kultura, u saradnji sa sajmom knjiga Sa(n)jam knjige u Istri, pokrenuo je novi program pod nazivom Slavenski đardin. U njegovim okvirima na jubilarnom 25. sajmu u Puli sudjelovali su ruski autori, a na prestižnoj lokaciji predstavljena je i zbirka 100 slavenskih romana.
Vaša baština je naša baština
U okviru VIII Međunarodnog kulturnog foruma u Sankt Peterburgu, FSK je uručio skulpture Živa najboljem slavenskom muzeju za 2019. godinu i najboljem prirodnom i kulturnom spomeniku u slavenskom svijetu. Na posebnom okruglom stolu predstavnici ruskih i slavenskih muzeja govorili su o važnosti slavenske baštine u globalnom kontekstu.
Svemir slavenske književnosti
Program Foruma slavenskih kultura u ruskoj prijestolnici fokusirao se i na slavensku književnost, zajedno s književnicima i prevodiocima, te izložbu 100 slavenskih romana, kao i kulturnu rutu spisateljica.
FSK poseban gost na Međunarodnom kulturnom forumu u Sankt Peterburgu
Kao poseban programski gost na VIII Međunarodnom kulturnom forumu u Sankt Peterburgu, Forum slavenskih kultura je pripremio 11 događaja, dok se u delegaciji stručnjaka iz 11 slavenskih zemalja nalazilo 40 pojedinaca. FSK se na upečatljiv način pobrinuo za promociju slavenske baštine i obilježavanje 15. obljetnice fondacije.
FSK i ove godine partner muzejskog festivala Intermuseum
Forum slavenskih kultura je drugi put zaredom bio partner festivala Intermuseum u Moskvi. U izložbenom prostoru Živa, FSK je predstavio nagradu za najbolji slavenski muzej i prirodni i kulturni spomenik, dok je u okviru stručnog dijela festivala dr. Andreja Rihter održala predavanje o ljudskim resursima u muzejima, o Piranovi – međunarodnom centru za istraživanje baštine te učestvovala u nekoliko stručnih rasprava.
Kosmopolitske intelektualke u fokusu nove kulturne rute
U okviru projekta nove kulturne rute Vijeća Evrope, Međunarodna fondacija Forum slavenskih kultura pripremila je međunarodnu konferenciju o spisateljicama s početka 20. stoljeća. U njoj je učestvovalo 9 znanstvenica i stručnjakinja iz 7 zemalja.