Misija

Naša je misija krijepiti kreativnost slavenskih kultura, a glavna svrha povezati slavenske kulture i učiniti da postanu prisutne u globalnom kulturno-društvenom kontekstu. U Forumu slavenskih kultura povezujemo i predstavljamo slavensku kulturu, znanost i umjetnost, njen stvaralački naboj i baštinu, te aktivno vodimo brigu o prepoznatljivom doprinosu slavenskih kultura globalnom dijalogu.

Naša je glavna obveza provedba zajedničkih kulturnih, obrazovnih i istraživačkih projekata kojima promoviramo poznavanje slavenske kulturne baštine i stvaralaštva. Čuvamo i revitaliziramo slavenski kulturni identitet primanjem i financiranjem inicijativa za kulturne projekte i kulturni turizam, za razmjene i gostovanja iz svih država slavenskog govornog područja, te aktivnim traženjem odgovarajućih partnera u svim državama. Organiziramo festivale, izložbe, konferencije, koncerte i druge događaje koji predstavljaju slavensku kulturnu baštinu i stvaralaštvo.

Želimo da Forum slavenskih kultura postane referentna platforma za interkulturalni dijalog slavenskih kultura i središte za povezivanje slavenskih država na području umjetnosti i kulture, obrazovanja, te znanosti i kulturnog turizma.