Управителният съвет на Форума на славянските култури насърчава междукултурния диалог

 

Управителният съвет на Международната фондация „Форум на славянските култури“, съставен от министрите на културата на страните членки на ФСК, се срещна на тържествено заседание. Една от точките в дневния ред на заседанието беше бъдещето на ФСК и подписването на меморандум за засилване на междукултурния диалог и сътрудничеството между всички славянски страни. Събитието протече под почетното покровителство на премиера на Република Словения Марян Шарц, а президентът на Руската федерация Владимир Путин изпрати специално поздравително писмо по случай 15-та годишнина на фондацията.

 

Управителния съвет на Форума на славянските култури беше оглавяван от председателя Владан Вукосавлевич, министър на културата и информирането на Република Сърбия. В уводното си обръщение той каза: „Във времето на глобализацията и на силното влияние на Запада, организациите като ФСК стават все по-важни. Европа и светът би трябвало да признаят нашата уникалност в нашето многообразие. Културата е най-силният ни инструмент и само с общи сили ще можем да покажем на света славянското културно наследство и онова, което го създава.“

В годината, в която ФСК празнува 15 години от своето функциониране, по повод юбилея ѝ честити и Владимир Путин, президентът на Руската федерация. В специалното писмо пише: „В десетилетие и половина ФСК изцяло оправда своето съществуване. Фондацията осигурява добри възможности за контакт в широката публичност на славянските страни и играе съществена роля при запазването на уникалното културно и духовно наследство на славянския свят.“          

В края на тържественото заседание събралите се представители на страните членки на ФСК подписаха и меморандум за засилване на междукултурния диалог и сътрудничеството на всички славянски страни. Те добре осъзнават, че сътрудничеството допринася към по-доброто разбиране на културата и историята на славянските страни, на взаимната осъзнатост, уважение, разбиране и приятелство в Европа и извън нея.

 

Засилване на междукултурния диалог

Фото: Борис Претнар