И занапред ФСК ще продължи да бъде партньор на Санкт Петербург - подписани са 4 нови меморандума за сътрудничество

 

Форумът на славянските култури ще продължи сътрудничеството си със Санкт Петербург. Въз основа на подписаните меморандуми предстои партньорство и с Министерството на културата, туризъма и архивите на руската република Коми, Руската държавна библиотека и руската Асоциация на музикалните музеи. Ще се засили и досегашното сътрудничество с Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература „М. И. Рудомино“.

 

След като през декември 2017 г. Форумът на славянските култури подписа споразумение за сътрудничество с губернатора на Санкт Петербург, новият губернатор на Санкт Петербург, Александър Беглов, предложи на последната среща с Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури, това сътрудничество да продължи и изрази интерес към укрепване на партньорството.  Подписването на обновения меморандум е предвидено за май 2020 година.

ФСК вече подписа четири нови меморандума за сътрудничество, а именно:  с министъра на културата, туризъма и архивите на руската република Коми, Сергей Емелянов, с Наталия Самойленко, заместник-директор на Руската държавна библиотека, с Михаил Бризгалов, председател на Асоциацията на музикалните музеи и колекции и с директора на Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература „М. И. Рудомино“, Михаил Шепел.

 

И занапред ФСК ще продължи да бъде партньор на Санкт Петербург