Драго Янчар получи наградата „Стефан Митров Любиша“ в Черна гора

 

Драго Янчар, словенският писател, драматик и есеист, както и автор от словенския списък на поредицата „100 славянски романа“ получи  престижната награда „Стефан Митров Любиша“ в Будва,Черна гора.

 

Тричленното жури в състав Надежда Чачинович, Славица Перович и Михайло Пантич избра единодушно лауреата на 24-ата награда „Стефан Митров Любиша“ - словенеца Драго Янчар. „Романите, разказите и пиесите на Янчар се отличават с ясна есеистична артикулация, те водят диалог с някакъв период, с по-обширна картина на света и винаги представляват активен отговор на времето, в което живеем“, записаха членовете на журито в своята обосновка. Председателят на журито Михайло Пантич от Сърбия добави, че наградата е от свързващо естество, тъй като свързва различни култури, езици и различни литературни традиции и то по начин, който уважава различията им и установява хармония помежду им.

 

Драго Янчар получи наградата „Стефан Митров Любиша“

Foto: Slaven Vilus za Grad teatar