ICOM Киото: 25-а генерална конференция

01 – 07 септември 2019 г.

Япония

 

На 25-ата генерална конференция ICOM д-р Андрея Рихтер наред с всичко останало представи докладите на участниците в конференцията ICOMAM: „Война и мир, страх и радост: 100 години от края на ПСВ.“