7. Международна научна среща на младите хуманисти „Миграции в славянското пространство през 20 и 21 век“

14 – 15 ноември 2019 г.

Словения

 

Форумът на славянските култури в сътрудничество със Студентската секция на Асоциацията на Славистичното дружество на Словения и Славистичното дружество Марибор ви кани да участвате със своите оригинални научни доклади.

Срокът за подаване кандидатурите е 5 февруари 2019.

Миграции в славянския свят - конкурс