Add Content...

Мисия

Нашата мисия е да възродим съзидателността на славянските култури, а основната цел на дейността ни е да свържем славянските култури и да ги застъпим в глобалния културно-обществен контекст. Във Форума на славянските култури свързваме и представяме славянската култура, наука и изкуство, нейния творчески заряд и наследство, като също така полагаме активни грижи за открояване на приноса на славянските култури към глобалния диалог.

Нашият основен ангажимент е провеждането на взаимни културни, образователни и изследователски проекти, чрез които насърчаваме опознаването на славянското културно наследство и творчество. Запазваме и ревитализираме славянската културна идентичност чрез получаване  и финансиране на инициативи за културни проекти и културен туризъм, за обмен и гостувания от всички страни, чието население говори славянски езици, както и с активно търсене на подходящи партньори във всички държави. Организираме фестивали, изложби, конференции, концерти и други събития, които представят славянското културно наследство и съзидателност.

Нажето желание е Форумът на славянските култури да се превърне в референтна платформа за междукултурен диалог на славянските култури и свързващо звено между славянските държави в сферата на изкуството и културата, образованието, науката и културния туризъм.