„Жива 2019“ – SAVE THE DATE!

2 – 5 октомври 2019 г.

Черна гора

 

Конференция и церемония по връчване на наградата „Жива 2019“ за най-добър паметник на славянската култура и природа ще се проведе от 2 до 5 октомври 2019 г. в Черна гора. Отбележете датата в календара си и се присъединете към нас.

 

Повече информация очаквайте скоро!

Отново повече кандидати за наградата „Жива“
През декември 2018 след края на срока за кандидатстване за наградата „Жива“ 2019 – наградата за най-добър славянски музей и за най-добър паметник на славянската култура и природа, в седалището на ФСК бяха прегледани кандидатурите.
Главните награди „Жива“ присъдени на полския „Музей на емиграцията“ и на руския музей „Кижи“
Форумът на славянските култури връчи наградите за най-добри славянски музеи в сътрудничество с Националния технически музей в Прага и под егидата на Министерството на културата на Чехия.
Журито за присъждане на наградата „Жива“ 2018 посети всички 25 музеи
В периода от февруари до края на април тринайсет-членното жури за присъждане на наградата „Жива“ посети в дванайсетте славянски страни всичките двайсет и пет музеи, кандидатирали се за наградата „Жива“ 2018.