Жури за присъждане на наградата Жива

Журито за присъждане на наградата Жива е съставено от дванайсет специалисти от славянските страни, както и от членове на Европейската музейна академия.

Журито посещава всички кандидатствали и номинирани за наградата музеи - рядка и уникална практика, която обогатява както музеите, така и членовете на журито за наградата „Жива”. Безценността на личния опит представлява допълнителен аспект на професионалната оценка, съсредоточен върху изключителната и творческа употреба на сбирките в комбинация с иновативния интерпретативен подход.

 

Членове на журито от Европейската музейна академия

     

   Дирк Хоутграаф / Холандия                Елиа Влаху / Гърция                  Масимо Негри / Италия

 

Членове на журито от славянските държави

         

            Сарита Вуйкович /                        Павел Доуша / Чехия              Нина Здравич Полич / Словения

         Босна и Херцеговина

          

Катя Джумалиева / България         Гордан Николов / Македония        Лидия Никочевич / Хърватия

           

               Ирина Дуксина /                 Неда Кнежевич / Сърбия                 Биляна Пайкович / Черна гора
           Руската федерация                

д-р Андрея Рихтер / Словения             

Jury Photo Impressions