Да се срещнем онлайн!
За да поддържаме връзка с Вас и Вашата аудитория, Ви каним да споделите с нас свое съдържание (виртуално, визуално...), както и връзки към него. Заедно сме по-силни и по-достъпни!
До нашите приятели и колеги в Загреб
Трудно е да си представим как се чувствате в момента, в който, изправени пред пандемията от COVID-19, бяхте разтърсени и от земни трусове, най-силните от 1880 г. насам. Много артефакти на културното наследство, грижливо пазени за следващите поколения, бяха повредени и дори унищожени.
Covid-19
Новата коронавирусна болест Covid-19 засегна сериозно сектора на изкуството и културата и по-специално сферата на културното наследство. Културните средища са затворени, представленията и фестивалите са отменени, а музейните експозиции пустеят... Въпреки това нашата мисия все още е много жива и е налице. Нека се обединим, нека общуваме и бъдем отзивчиви!
ФСК получи 22 кандидатури от 12 страни за „Жива“ 2020
През есента на 2020 г. Форумът на славянските култури ще присъди за седми пореден път наградата „Жива“ за най-добър славянски музей и за трети наградата за най-добър паметник на славянската култура и природа.
Очаквайте скоро