ФСК получи 22 кандидатури от 12 страни за „Жива“ 2020
През есента на 2020 г. Форумът на славянските култури ще присъди за седми пореден път наградата „Жива“ за най-добър славянски музей и за трети наградата за най-добър паметник на славянската култура и природа.
Крачка напред към „Маршрута на писателките“
ФСК започна годината с интензивна подготовка за стартирането на новия културен маршрут – „Маршрутът на писателките“. Председателката на програмния съвет, Анкица Пушкарич, дойде на работна среща в централата на фондацията.
Очаквайте скоро
Поредица от събития в рамките на „Маршрута на писателките“
Словения / Сърбия / Хърватия / Полша / Русия
По време на отбелязването на 8-и март, международния ден на жената, Форумът на славянските култури подготвя заедно със своите партньори поредица от събития в рамките на културния маршрут на писателките.