Пиранова симпозијум: Звукови и музика

27. – 29. март 2019.

Словенија

 

Форум словенских култура позива на Пиранова симпозијум под називом Звукови и музика.

 

Симпозијум је намењен музејским стручњацима (до 20 особа) те њиховој расправи и размени искустава о коришћењу звукова и музике у музејском раду.

Међу предавачима ће бити: Кристијан Ронер из Музеја комуникација – добитника музејске награде Савета Европе за 2019. из Берна (Швајцарска), Боштјан Перовшек (Словенија) – музичар, композитор и дизајнер звучних простора, као и носиоци међународног пројекта Звукови промена.

Гостујући предавачи очекују активно учешће учесника који ће између осталог имати прилику да представе себе и свој музејски рад, а на симпозијуму ће стећи нова знања и вештине у коришћењу звукова и музике у музејским просторима, промотивним кампањама и другим облицима комуникације са посетиоцима музеја и широм јавношћу. За учешће на симпозијуму ће добити и посебан сертификат.

 

Пријавите се ОВДЕ!